Оптимизация за
   търсещи машини

 

0886 661221   ;   0878 115734   ;   e-mail: seo@seo-bg.com   

Google оптимизиране на сайтове за търсачки.
Пакети за оптимизация      Предложение      Портфолио      Контакти      Карта на сайта     
Google оптимизиране на сайтове за търсачки.

Google SEO
оптимизация
за търсачки

Оптимизация
за търсачки
Ключови думи
и мета-тагове
 
Карта на сайта
и SEO

 

Google
Транслитерация

 


 

Google Pagerank / Гугъл Пейдж Ранк

   Какво представлява Google PageRank / Гугъл Пейдж Ранк ?

   Google PageRank / Гугъл Пейдж Ранк е запазена марка на Google и представлява алгоритъм за изчисляване на ”важността” ( авторитетността , ранга ) на дадена уеб-страница, съпоставена с останалите страници в Мрежата. Когато всички други фактори, като съдържанието на страницата, тагът 'Title' и ключовите думи са отчетени, Google използва PageRank за да коректира резултатите от търсенето така, че "по-авторитетните" страници се издигат съответно нагоре на страницата за резултатите от търсенето.
   Алгоритъмът е създаден от Лари Пейдж, един от основателите на Гугъл (оттам идва и самото име ”Пейджранк”). Към днешна дата PageRank се смята за един от най-авторитетните критерии относно качеството и важността на определен уеб-сайт. Колкото е по-висок ранга, толкова повече сайтът се определя като надежден източник на информация.
   Оценките за PageRank са цели числа от 0 до 10, скалата за измерване е логаритмична.

   Редът за подредба (ранжиране) на страниците в Google работи по следния начин:
      1. Намират се всички страници, съответстващи на ключовите думи за търсене.
      2. Подредба (ранжиране) на страниците в съответствие със "странични фактори", такива като ключови думи.
      3. Отчита се текста на връзките към страниците на сайта.
      4. Коректират се резултатите от търсенето с данните от PageRank / Пейдж Ранк.

   Как се определя PageRank / Пейдж Ранк ?

   Теорията на Google гласи, че ако Страница A има хипер-линк към Страница B, то Страница А счита, че Страница B е важна страница. Текстът на връзката не се използва в PageRank. PageRank също влияе на важността на връзките към страницата. Ако към страницата указват много важни хипер-линкове, то и нейните връзки към други страници също стават по-важни.

   Доколко е важен за оптимизацията PageRank ?

   В интервю през 2007 година Амит Сингхал (Amit Singhal), почетен сътрудник на Google, ръководител на департамента за ранжиране на компанията Google, заявява, че тяхната търсеща система използва над 200 класиращи търсенето параметри, само един от които е PageRank, но той и досега играе съществена роля в търсещите продукти на Google.

   Значимостта на всеки отделен фактор в алгоритмите на търсещата система зависи от качеството на информацията, което той осигурява.
   В първите години от съществуването на Google може с увереност да се каже, че хипер-линк към дадена страница е бил точен признак за препоръка. В настояще време това обаче не е точно така по две много важни причини:
      1. Интернет съществено се и изменил. Хипер-линкът днес е по-скоро само свързан сайт, лицензно изискване или ответна услуга (кръстосани връзки), отколкото истинска независима препоръка
      2. В момента който се появи търсеща машина, която разглежда хипер-връзките като препоръки, винаги се намират хора, които започват активно да въздействат на връзките. От този момент връзките постепенно престават да бъдат чисти препоръки.

   Затова надеждността на информацията, обезпечена от връзките, престава да е обезателно достоверна, и тя постоянно намалява. Това се явява причина за постоянно намаляващата важност на PageRank в алгоритъма на класиране на Google.

   PageRank има и едно реабилитиращо го свойство. Върху него е по-трудно да се влияе, отколкото на всеки друг фактор за класиране. Това означава, че PageRank има възможност да Ви даде преимущество пред конкурентите, когато се използва в комбинация с други техники на оптимизации на сайта за търсещите машини.

   Оптимизация на сайта САМО за PageRank не дава добри места в извеждането на резултатите от търсенето. Същността на PageRank е такава, че трудно се манипулира. Затова ако Вие получите добро "тегло", на Вашите конкуренти ще бъде трудно бързо да се изравнят с Вас.

   Основни факти за PageRank

   1. PageRank — това е число, характеризиращо изключително гласуващата способност на всички входящи хипер-линкове към страницата и това, колко силно те препоръчват тази страница.
   2. Всяка уникална страница на сайта, индексирана от Google, има "тегло" PageRank. Хората често грешат, мислейки за "теглото" на сайта, което всъщност се явява "тегло" на главната страница на този сайт.
   3. Вътрешните връзки на сайта се отчитат при пресмятане на PageRank за другите страници на сайта.
   4. PageRank е независим, той не взема под внимание текста на връзките и т.п.

   Принципи на оптимизацията по PageRank

   Има четири основни области, които си струва да се огледат и, възможно, да се променят, когато се опитваме да оптимизираме нашият PageRank на сайта:

      1. Страници, които се избират за получаване на външни връзки към сайта, т. е. какви страници се избират и колко много усилия и/или финанси се изразходват за получаване на входящите връзки.
      2. Страници, които се избират за поставяне на външни връзки към тях на сайта.
      3. На кои точно страници от сайта се поставят външните връзки.
      4. Вътрешна навигационна структура на сайта и вътрешни връзки на страниците на сайта с цел създаване на максимална обратна връзка на PageRank.

   Как удържим PageRank вътре в сайта ?

   Съществуват два прости метода за удържане на PageRank вътре в сайта.
      1. Използване на JavaScript. Търсачките не го индексират (причината е доста очевидна — интерпретацията на JavaScript за всяка страница изразходва гигантски изчислителни ресурси). Следователно, всяка външна връзка, оформена на JavaScript ще се възприема нормално от потребителите, но при това не са отчита от търсачките, а значи и не взима участие в пресмятането на PageRank. За търсачката Вашият сайт ще бъде без външни връзки и проблемът с удържането на PageRank вътре в сайта изчезва напълно.
      2. Ако всички външни връзки са съсредоточени на няколко страници, то е достатъчно само да се забрани тяхната индексация с помощта на файла robots.txt и търсещата машина няма да знае, че в сайта има външни връзки.
   Безусловно, такова поведение е нечестно, ако Вие сте се договорили с контрагентите си за взаимна обмяна на връзки. Обаче във всички останали случаи, когато поставяте връзките доброволно за да направите работата на потребителите по-удобна, нищо не Ви пречи да съхраните PageRank вътре в сайта.

   Заключение

   PageRank е много трудна тема, която често се разбира не съвсем правилно.

   Google PageRank е запазена марка на Google и представлява алгоритъм за изчисляване на ”важността” на дадена страница. Обаче механизмът на неговото пресмятане и какво в точност означава и как точно се използва не се разкриват. Официално публичните стойности на PageRank се обновяват само няколко пъти годишно (в същото време вътрешните стойности на PageRank се пресмятат непрекъснато).

   Алгоритмите на търсещите машини непрекъснато се променят и усъвършенстват и задачата на уеб оптимизаторите е винаги да бъдат в крак с актуалните промени в начина на ранжиране на страниците и подредбата им в прозореца на резултатите от търсене.

   Една от последните достоверни промени в областта на Google PageRank е че скулптурирането на PageRank (PageRank sculpting) — манипулирането на количеството PageRank, предавано чрез конкретни връзки от дадена страница с присвоен атрибут nofollow вече не работи. В момента за всички външни връзки (както с атрибут nofollow, така и без него) предавания PageRank се разпределя равномерно.

 

за повече информация разгледайте нашите Пакети за оптимизация на сайтове
 

за контакти:   0886 661221   ;   0878 115734   ;   e-mail: seo@seo-bg.com

 

Оптимизация и попадане в топ-10 на Google.

SEO оптимизация на сайтове за Google    |    © 2006-2013, Computer Security Services    |    Created and SEO (Search Engine Optimization) by SEO-BG.COM