Оптимизация за
   търсещи машини

 

0886 661221   ;   0878 115734   ;   e-mail: seo@seo-bg.com   

Комплексна оптимизация, маркетинг и реклама на сайтове.
Пакети за оптимизация      Предложение      Портфолио      Контакти      Карта на сайта     
Google оптимизиране на сайтове за търсачки.

Google SEO
оптимизация
за търсачки

Оптимизация
за търсачки
Ключови думи
и мета-тагове
 
Карта на сайта
и SEO

 

Google
Транслитерация

 


 

Ключови думи и основни мета-тагове при оптимизация

   Избор на ключови думи за оптимизация и съставяне на семантично ядро на сайта.

   Ключови думи са определени думи и изрази, по които очакваме хората да ни намират чрез търсачките.

   Успешното им определяне и избиране предопределя в голяма степен положението на сайта в класацията на търсачките. При неправилен избор на тези основни думи практически не е възможно да се попадне високо в рейтинга на търсачките.

   Един сайт не може да се оптимизира за всичко - затова избраните ключови думи трябва максимално точно да описват бизнеса на компанията и освен това да са достатъчно често използвани от потребителите при съставяне на търсещи заявки към търсачките.

   Затова избора на ключови думи и съставяне на семантично ядро на сайта е от основна важност и се извършва преди да започне конкретната техническа работа по оптимизация.

   Грамотният избор на най-подходящи ключови думи и ключови изрази е основен момент в провеждането на успешна оптимизация на сайта за търсещите машини. Съставя се така нареченото семантично ядро на запитванията към търсачките - набор от ключови думи и фрази, характеризиращи вида на Вашата дейност и Вашата целева аудитория.
   Семантично ядро на сайта се създава от най-характерните запитвания на посетителите към търсещите машини във Вашата област с отчитане на техниките на конкурентни сайтове, заемащи най-горните места в рейтинга на търсачките.

   След избор на ключовите думи започва конкретната техническа работа по оптимизация на сайта - включването им в оптимално количество в основните мета-тагове на отделните страници, написване на текстовете на страниците с включени ключови изрази с необходимата честота, ...

   Много важен параметър е плътността на ключовите думи - тяхното процентно съдържание в текстовете на web-страниците.

   Много е важно главните ключови думи да имат необходимата честота на използване (плътност) за по-добро позициониране в търсещите системи. Честота на употреба на ключовите изрази е много важна, защото търсачките използват тази информация за да групират сайтовете по тематика. Идеалната честота на ключовите фрази ще Ви помогне да получите по-високи позиции в рейтинга на търсещите системи.

   Честотата на ключовите думи трябва да бъде правилно балансирана:
      - Прекалено малка плътност няма да Ви помогне да получите желаните добри позиции в търсачките
      - Прекалено голяма плътност на ключовите думи може да доведе до това търсещите системи да приемат Вашата страница като използваща спам и да я игнорират в класацията си

   Освен това никога не трябва да се забравя, че сайтовете се създават за хората, а не за търсачките. Текстовете трябва да са интересни и четивни за потребителите. В противен случай те просто напускат сайта Ви.

   Създавайки SEO оптимизирани текстове, ние винаги изхождаме от това, че главна задача е увеличението на Вашата печалба, а не само създаване на съдържание за търсещите машини. Текстовете на интернет страниците, дори рекламни, винаги са уникални и съдържат полезна за потребителите фактическа информация.

   От нашите оптимизатори се полагат всички усилия оптимизираните текстове не само да са ефективни за търсачките, но и да бъдат интересни и разбираеми за посетителите.

   Нашите SEO оптимизирани текстове се пишат професионално така, че да мотивират и убедят посетителя на сайта да избере именно Вас за поръчка на дадена стока или услуга.

   В много области за написване на качествено уникално съдържание използваме подходящо обучени на SEO квалифицирани специалисти - медицина, право, музика, изкуство ...

   Основни мета-тагове при оптимизация на сайтове

   Мета-таг < Title > - "Име" на страницата от сайта.

   Това е най-важния мета-таг в страницата, показва се най-горе във всички браузъри. Търсачката Google отделя голямо внимание на съдържанието му.

   При съставяне на "Името" на всяка страница трябва да се отчитат 2 момента:
      1. От гледна точка на оптимизацията - в този метатаг трябва задължително да са включени основните ключови думи. Колкото по-близко се поставят те до началото на тага, толкова по-добре за оптимизацията. Единични ключови думи могат да се повтарят, но с това не бива да се прекалява с риск от пре-оптимизация.
      2. Но простата употреба на ключови думи в този мета-таг не е достатъчна, защото дори при попадане в топ-10 трябва да се реши още една непроста задача - да се постигне максимално възможното количество на преходи от търсачката към Вашия сайт. А за това < Title > трябва не просто да съдържа ключови думи, но и бъде привлекателен за потребителите и да предизвиква у тях желание посетят Вашия сайт и да се запознаят с предлаганите материали.

   Нашите SEO оптимизирани "Имена" на страниците се пишат професионално така, че не само да са ефективно оптимизирани за търсачките, но и да мотивират и убедят посетителя да посети именно Вашия сайт. Имената на всички страници във Вашия сайт винаги се съставят с уникални имена и оптимално подбрана дължина (брой символи).

   Мета-таг < Keywords > - изброяване на ключовите думи в страницата.

   Основен мета-таг, в който са изброени ключовите думи и ключовите изрази в страницата. Те могат да се разделят със запетая или интервал. Те трябва да съответстват максимално на съдържанието на текста в страницата. Не бива да се използват популярни за търсене думи, които обаче не присъстват в страницата (песни, музика, клипове, порно ...)

   В първите години на Интернет е бил основен таг, с който силно са се съобразявали търсачките. В момента важността му е силно ограничена. Търсачката Google отдава много малко значение на съдържанието на този метатаг, но все пак е желателно той са присъства в оптимизираната страница и да е правилно съставен.

   Нашите SEO оптимизирани тагове < Keywords > се съставят професионално така, че да отговарят максимално на съдържанието на страницата и да имат оптимално подбрана дължина (брой символи).

   Метатаг < Description > - "Описание" на страницата от сайта.

   Метатагът < Description > е изключително важна част от една страница.

   Макар че съдържанието на този мета-таг практически не се използва от търсачките ( ключовите думи в него не се отчитат от търсачките), той е изключително важен по друга причина - Търсачката Google обикновенно използва за "снипет" съдържанието му. Снипет (фрагмент, откъс) е текстът под адреса на сайта, който се изписва при показване на резултатите от заявката при търсене. Вероятността за посещение на сайта от потребителя силно зависи доколко този текст е привлекателен за човека, търсещ дадена информация.

   Нашите SEO оптимизирани "Описания" на страниците се пишат професионално така, че да мотивират и убедят посетителя да посети именно Вашия сайт. Описанията на всички страници във Вашия сайт винаги се съставят с уникално съдържание и оптимално подбрана дължина (брой символи). Използваните от нашите специалисти ключови думи в този мета-таг при показване в страницата на търсачката ще се виждат удебелени, привличайки с това допълнително вниманието на посетителите.

   Таг < ALT > - таг за описание на графически изображения на страницата.

   Тагът < ALT > се използва в HTML и XHTML страници, за да се определи алтернативен текст (Alt текст), които да бъде показан, ако по някаква причина не може да зареди графичното изображение от страницата.

   Търсачките използват тези ALT атрибути подобно на "анкор текста" при хипер-линковете. Това прави ALT-таговете полезни при оптимизация. Задължително е всички графични изображения с хипер-линкове да имат включен алтернативен текст. Ако графичното изображение няма хипер-линк, търсачките почти не отдават значение на този таг.

   В някои случаи (например при отсъствието на < Desctiption >) Google често взима първия ALT-текст в страницата и го използва за "снипет".

   Нашите SEO оптимизирани алтернативни тагове се поставят на всички графични изображения на оптимизираните страници. Те се съставят професионално така, че да отговарят максимално на съдържанието на страницата и да имат оптимално подбрана дължина (брой символи).

   Тагове < H1 >, < H2 >, < H3 > ... - "Заглавия" и "Подзаглавия" в текста на страницата от оптимизирания сайт.

   Таговете < H1 >, < H2 >, < H3 > ... следва да се използват само за ключови заглавия на страницата, и то в разумно количество.

   Търсачката Google отдава голямо значение на тези тагове, затова нашите SEO оптимизирани "Заглавия" и "Подзаглавия" се съставят професионално така, че да включват необходимите ключови думи и да отговарят максимално на съдържанието на страницата. Те се използват само за ключови заглавия на страницата, и то в разумно количество.

   В оптимизираните от нас страници най-важните елементи на сайта съдържат винаги "чист код" (в таговете < H1 >, < H2 >, < H3 > ... никога не се използват странични тагове като < br > например)

   тагове < strong > и < b > - тагове, с помощта на които се удебелява част от текста.

   Тези тагове трябва да се използват само на места, където удебеляването на даден текст се налага смислово с цел да се наблегне на определен важен момент. Търсачката Google отдава определено значение на тези тагове и този факт нашите специалисти винаги използват при оптимизация на страниците на сайта.

   Мета-таг < Pragma > - Мета-таг, който предотвратява кеширането на страницата в прокси-сървър.

   Полезно е този таг да се използва при често актуализирани страници.

 

за повече информация разгледайте нашите Пакети за оптимизация на сайтове
 

за контакти:   0886 661221   ;   0878 115734   ;   e-mail: seo@seo-bg.com

 

Привличане на нови посетители на сайта чрез търсеща оптимизация.

SEO оптимизация на сайтове за Google    |    © 2006-2013, Computer Security Services    |    Created and SEO (Search Engine Optimization) by SEO-BG.COM