Оптимизация за
   търсещи машини

 

0886 661221   ;   0878 115734   ;   e-mail: seo@seo-bg.com   

Привличане на нови посетители на сайта чрез търсеща оптимизация.
Пакети за оптимизация      Предложение      Портфолио      Контакти      Карта на сайта     
Комплексна оптимизация, маркетинг и реклама на сайтове.

Google SEO
оптимизация
за търсачки

Оптимизация
за търсачки
Ключови думи
и мета-тагове
 
Карта на сайта
и SEO

 

Google
Транслитерация

 


 

Оптимизация на сайтове за търсещи машини

   Оптимизирането на сайта за търсачки и популяризирането му са едни от най-важните съставки за успех в света на Интернет. Мнозина се сблъскват с най-тривиалния проблем - Сайтът не носи очаквания резултат, не работи.

   Сайтът има прекрасен дизайн, по-добър от този на конкурентите; стоките или услугите, предлагани са качествени и по-добри от тези на конкурентите, но при търсене в Интернет на първите места се появяват именно конкурентите, а Вашият сайт упорито е извън областта на видимост на търсачките. Добър сайт, но никой не знае за него, почти без посетители, а оттам естествено - с минимални продажби. Конкурентите предлагат по-малко качествени неща, но посетителите намират точно тях - и купуват, естествено, точно от тях.

   Може би конкурентите използват нещо по-различно, което го няма във Вашия сайт - обикновено това е точно така, те са оптимизирали сайта си за по-лесно намиране от търсещите машини. А точно от търсачките идва основният трафик посетители на сайта - около 95%, и то целеви потребители, хора търсещи нещо в дадената област - хора, търсещи и готови да купят предлаганата стока или услуга.

   В съвременния свят, при сегашното ниво на конкуренция между сайтовете, без правилно изградена оптимизация и популяризация на сайта не може да се постигне успех в Интернет.

   При стремителното развитие на Интернет, наличието на няколко милиарда сайта е абсолютно сигурно, че първите места в класацията на търсачките винаги са резултат от грамотно направена оптимизация на сайта за търсещите машини.

   Главна цел на оптимизацията е да се повиши посещаемостта на сайта. Потребителите. посетили сайта от търсачка обикновено са целеви потребители - хора, които търсят нещо в областта на сайта. Ако има "качествени" посетители, дошли от търсещите системи значи ще има увеличение на продажбите на продукти или услуги, предлагани на сайта, както и увеличение на евентуалната реклама, предлагана на сайта.

   Ако човек търси дадена стока или услуга, предлагана от Вашата компания, той автоматически попада в категорията на Вашите потенциални клиенти. Всички тези хора са целева аудитория на Вашия бизнес, при това те самите Ви търсят, а не обратното, както е при използването на традиционни видове реклама. И на тези хора трябва просто да се покаже, че Вашата компания съществува - при наличие на някакви предимства пред конкурентите, те много вероятно ще предпочетат именно Вашата компания.

   Преди започване на дейности по оптимизация на даден сайт за търсещите машини е желателно да се разработи стратегия за действие и прогнози за очаквания ръст на рейтинга за достатъчно продължителен период. Това време зависи от очакваните резултати, големината на проекта и нивото на конкуренция в областта.

        Оптимизацията на сайт за търсачки преминава през няколко етапа:

   1. Анализ на пазара и конкурентната среда в даден сегмент на пазара.

   2. Анализ на сайта.

 • SEO одит на сайта

  SEO одит на сайта — това е комплексно изследване на сайта, в хода на което ще бъдат открити всички отклонения от нормите на добрата практика на SEO. Ние ще проведем анализ на съдържанието на сайта, неговата структура, ще проверим индексацията на сайта в основните търсещите машини, ще измерим неговата видимост по основни търсещи запитвания и резултативността на самите запитвания.

 • Одит на "Удобството за използване" (Usability) на сайта

  Usability одитът помага да се подобри интернет ресурсът на компанията, разкрива грешки, допуснати при проектирането и реализацията на сайта, анализира причини за напускане на сайта от потребителите или липса на поръчки.
  Проблемите могат да са както очевидни (отсъствие на адрес и контактен телефон във видимата зона на екрана), така и специфични, достъпни за разбиране само от специалисти в областта (недоволство на посетителите от интерфейса и функционалността на сайта - сложна навигация, силно усложнени или неработещи форми за поръчка и т.н.) Ще получите препоръки как да се направи взаимодействието на потребителите със сайта по-удобно, по-разбираемо и по-комфортно. Ще се диагностицират граматически, стилистически, дизайнерски грешки, а също така грешки, свързани с "нивото на доверие" в сайта.

 • Маркетинг одит на сайта

  Същността на маркетинговия одит на сайта е анализ на трафика и историята на посещения на сайта. Изследва се от къде идват посетителите, на коя страница от сайта най-често влизат, какви раздели на сайта ги интересуват, дали и колко често се връщат на сайта, от коя страница от сайта най-често излизат и т.н.
  Една от причините, която налага провеждането на такъв анализ — отсъствие на достатъчен трафик или съмнения, че в структурата на трафика делът на целевите посетители (потенциални клиенти) е много нисък.
  Използвайки препоръките, получени в резултат на провеждането на такъв одит, може да се повиши честотата на посещения на сайта, дълбочината на разглеждане на страници за едно посещение , да се увеличи броя посещения на сайта от конкретен отделен клиент, т.е. да се повиши лоялността към сайта т.н.

   3. Избор на ключови думи за оптимизация и съставяне на семантично ядро на сайта.

   Грамотният избор на най-подходящи ключови думи и ключови изрази е основен момент в провеждането на успешна оптимизация на сайта за търсещите машини. Съставя се така нареченото семантично ядро на запитванията към търсачките - набор от ключови думи и фрази, характеризиращи вида на Вашата дейност и Вашата целева аудитория.
   Семантично ядро на сайта се създава от най-характерните запитвания на посетителите към търсещите машини във Вашата област с отчитане на техниките на конкурентни сайтове, заемащи най-горните места в рейтинга на търсачките.
   Едновременно семантичното ядро при популяризиране на сайта позволява ефективно да се определи приоритетността на отделните раздели и страници на сайта.

   Успешният избор на ключови думи се базира на анализ на няколко основни параметри:

      - Релевантност - степен на съответствие на ключовите думи на Вашия сайт и Вашия бизнес.

      - Популярност - колко често потребителите използват тези или онези думи при запитвания към търсещите машини.

      - Конкурентоспособност - колко са големи шансовете да се попадне на първи позиции в търсещите системи по тези или онези ключови думи или ключови изрази. Колкото по-голяма е конкуренцията при дадена ключова дума или израз, толкова по-сложно е да се попадне на първа страница на търсачките при търсене точно на тази дума.

   4. Изменение на структурата, кода и съдържанието на сайта.

   След избор на ключови думи за оптимизация и съставяне на семантично ядро на сайта започва конкретната техническа работа по привеждане на сайта в състояние, максимално ефективно от гледна точка на правилата на търсещите машини.

 • Структура на сайта

     За да могат търсещите машини ефективно да прочетат и индексират съдържанието на сайта е необходимо да се извърши и оптимизация на структурата на сайта, както и на някои технологии за навигация, използвани в отделни страници и сайта като цяло.

     Често сайтовете са построени с използване на технологии, които затрудняват индексацията в търсещите машини.

     Не бива да се забравя нещо основно - търсещата система може да анализира текст само в структуриран формат.

     Ето защо сайтове, построени на основата на технологиите Adobe Flash или използващи прекомерно за навигация по страниците Java Script или Java рядко попадат на първите места в резултатите на търсачките - такива сайтове трудно се анализират и не винаги се индексира цялото съдържание на сайта. Същото важи, но вече в много по-малка степен при използване на рамки (фреймове).

     В процеса на оптимизация ние ще локализираме на Вашия сайт такива "не-дружествени" към търсещите машини технологии и ще предложим еквивалентни от дизайнерска точка подобрения в структурата на навигацията по сайта, които обаче да се възприемат ефективно от търсачките.

 • Код на сайта

     Изменение и създаване на SEO оптимизирани HTML основни тагове за всички страници от оптимизирания сайт:

        - Създаване на уникално оптимизирано "Име" за всяка страница от сайта (мета-таг < Title >)
        - Създаване на уникално съдържание на метатага за ключовите думи < Keywords > за всички страници
        - Създаване на оптимизирано уникално "Описание" на всяка отделна страница от сайта (метатаг < Description >)
        - Създаване на уникално оптимизирано съдържание на ALT-тага за изображенията < ALT > за всички графически изображения на страниците на сайта
        - Използване на оптимизирани "Заглавия" и "Подзаглавия" в текста на всички страници от оптимизирания сайт (мета-тагове < H1 >, < H2 >, < H3 > ...)
        - В оптимизираните от нас страници най-важните елементи на сайта съдържат винаги "чист код" (например в таговете < H1 > , < H2 > ... никога не се използват странични тагове като < br >)
        - Създаване и оптимизиране на съдържанието на "Карта на сайта" във форматите HTML (за улеснение на потребителите) и XML (за търсачките)
        - Създаване и поставяне на файла "robots.txt" на необходимите места в сайта.

 • Съдържание на сайта

     Постигане на високи позиции в рейтинга на търсачките не може да се постигне без достатъчно голямо съдържание на сайта. Това винаги налага написване на нови или доработка на стари текстове на страниците на сайта с отчитане на всички изисквания и условия на търсещите машини. В SEO оптимизираните текстове на страници ние използваме избраните ключови думи и изрази в нужното количество, на правилните места и c оптимална честота на употреба.

     Търсещите машини и особено Google много "обичат" добавяне и актуализиране на съдържанието на индексираните сайтове. За тях това е признак на "активен" сайт, сайт по който непрекъснато се работи, а не еднократно създаден набор от страници.

     Ако за даден проект има вътрешни автори, които пишат съдържанието на сайта, е желателно предварително авторите да се обучат на основите на писане на оптимизирани текстове, за да не се получават безсмислени повторения както става в повечето средства за масова информация.
     Авторите могат да пишат добро съдържание, но ако то се оптимизира непосредствено в процеса на писане, резултатите биха дали значително по-висок рейтинг на страниците, а оттам и по-голям трафик към сайта.
     Практиката показва, че е по-изгодно да се намират копирайтъри не на пълна заетост в офиса, а да се търсят свободни странични изпълнители - фрийленсъри. Получава се значителна икономия на средства за написване на съдържание, а качеството на съдържанието остава нормално.
     В някои области обаче за написване на качествено уникално (задължително!) съдържание се налага търсенето на подходящи квалифицирани специалисти - медицина, право, музика, изкуство ...

     От нашите оптимизатори се полагат всички усилия оптимизираните текстове не само да са ефективни за търсачките, но и да бъдат интересни и разбираеми за посетителите.

     Работейки със SEO оптимизирани текстове, ние винаги изхождаме от това, че главна задача е увеличението на Вашата печалба, а не само създаване на съдържание за търсещите машини. Текстовете на интернет страниците, дори рекламни, винаги ще съдържат полезна за Вашите клиенти фактическа информация.

     Нашите SEO оптимизирани текстове се пишат професионално така, че да мотивират и убедят посетителя на сайта да избере именно Вас за поръчка на дадена стока или услуга.

     Ако съдържанието на сайта се предоставя от SEO компанията, може сравнително точно да се определи бюджетът за написване на съдържание.

     Предлагаме създаване на уникално оптимизирано съдържание на цени - 2-7 лева за 1000 символа в зависимост от областта и тематиката на сайта. Ползваме услугите на квалифицирани автори (копирайтъри), обучени на основите на SEO, в следните области - техника, наука, услуги, информационни технологии, комуникация, недвижими имоти, маркетинг, реклама, мода, спорт, свободно време, стоки за бита.

     Разработили сме и представяме на клиентите си уникална собствена система за промяна и актуализация на съдържанието на сайта и основните мета-тагове на всички страници в оптимизиран от нас сайт. Системата работи без да е необходимо програмиране, познания по HTML или "бази данни" от страна на собственика на оптимизирания сайт. Тази система може да работи в режим с операторска намеса или автоматично. Дори в автоматичен оптимизиращ режим системата може да се използва оперативно без познания от страна на клиента на програмиране, HTML или "бази данни".

     Повече за тази система, както и демонстрация на работата й в автоматичен режим можете да видите на следната  Демо страница

     Подобна оптимизираща система е от изключителен интерес за клиентите ни, които по някакви причини не искат да имат договор за SEO поддръжка на сайта си, но желаят сами с достъпни прости средства да внасят актуални промени в сайта си.

     Например в един сайт, който продава сезонно зависими стоки, например "обувки" - в есенните месеци може да се наблегне в оптимизацията по ключови думи "зимни обувки", през пролетта да се заложи на оптимизация по ключовия израз "летни обувки", преди началото на учебната година да се премине на "детски обувки" и т.н. Такава тактика е изключително ефективна за стоки или услуги със сезонна зависимост или търсенето на които се променя във времето по някакви причини - модни стоки, дрехи ( пролет, лято, есен, зима ) , туристически услуги ( море , планина ), автомобилни аксесоари ( зимни гуми - летни гуми ) и т.н.

   5. Регистрация на сайта в търсещите машини ( индексация ).

   За успешна оптимизация на сайта е необходимо той "да стане известен" на търсачките и да бъде включен в базата данни на техните търсещи системи. Това налага оптимизирания сайт да бъде регистриран в основните търсачки и каталози.
   От момента на запълване на формата за индексация до включването на сайта в базата данни на търсещите машини минава определено време - обикновено от няколко дена до 2-3 седмици.

   Някои големи тематични каталози и международни търсещи системи предлагат включване на сайта в своите списъци срещу заплащане.

   Около 95 % от потребителите в България използват Google (директно или през локални търсачки, използващи базата данни на Google) и затова ние наблягаме изключително на тази търсачка.
    Много оптимизаторски фирми използват готови програми за добавяне на оптимизирания сайт в много търсачки автоматично. Това е най-лесния път, но практически той не винаги е особено ефективен.

   Ние винаги регистрираме оптимизираните от нас сайтове ръчно, от обучен на оптимизация оператор. Количеството търсачки естествено е по-малко, но избраните търсещи машини в зависимост от тематиката на сайта са "високо качествени", с висок рейтинг.
   При подобен операторски метод на индексация винаги в търсещите машини ръчно се добавя и картата на сайта, изработена от нас във формат "XML", което помага за пълно индексиране на сайта от съответната търсачка.

   6. Повишение на индекса на цитиране.

   Индексът на цитиране (ИЦ) или тематическият индекс на цитиране (тИЦ) определя "авторитетността" на интернет сайтовете с отчитане на качествените характеристики на външните връзки към тях от други сайтове.

   Тези качествени характеристики определят "теглото" на връзката. Това тегло се пресмята по специално разработен алгоритъм от всяка търсачка. Голяма роля играе тематическата близост на сайта и външните сайтове, които имат връзки към него. Само по себе количеството външни хипер-линкове влияе на стойността на тИЦ, но тематическия индекс на цитиране се определя не от количеството връзки, а сумата от техните "тегла".

   За постигане на определените цели (попадане поне в зоната на видимост на търсачките ) е необходимо освен вътрешната оптимизация на сайта да се проведе и грамотно създаване на "качествени" външни връзки към сайта.

   7. Анализ на първичните резултати (количество посетители и положение в търсещите системи).

   8. Внасяне на корекции, следене на резултатите за сайта в основните търсачки.

 

за повече информация разгледайте нашите Пакети за оптимизация на сайтове
 

за контакти:   0886 661221   ;   0878 115734   ;   e-mail: seo@seo-bg.com

 

Оптимизация за първи позиции в търсачките.

SEO оптимизация на сайтове за Google    |    © 2006-2013, Computer Security Services    |    Created and SEO (Search Engine Optimization) by SEO-BG.COM